MEDIAN på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen MEDIAN är:

SvenskaEngelska
MEDIAN

Beskrivning

Returnerar medianen för angivna tal. Medianen är det mittersta talet i en grupp av tal.Mer information (källa)