MODIR på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen MODIR är:

SvenskaEngelska
MODIR

Beskrivning

Returnerar den modifierade internräntan för en serie periodiska betalningar. MODIR tar både hänsyn till investeringskostnaden och till erhållen vinst på återinvestering av kontanter.



Mer information (källa)