NOMAVKFÖRF på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen NOMAVKFÖRF är:

SvenskaEngelska
NOMAVKFÖRF

Beskrivning

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen.Mer information (källa)