NOW på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen NOW är:

EngelskaSvenska
NOW
NU

Beskrivning

Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid. Om cellformatet var Allmänt innan funktionen angavs, ändras cellformatet så att det överensstämmer med det datum- och tidsformat som har angetts i de nationella inställningarna. Du kan ändra datum- och tidsformatet för cellen med kommandona i gruppen Tal på fliken Start.

Funktionen NU är användbar när du behöver visa aktuellt datum och aktuell tid i ett kalkylblad eller beräkna ett värde baserat på aktuellt datum och aktuell tid, och få det värdet uppdaterat varje gång du öppnar kalkylbladet.

 Obs!   Om funktionen NU inte uppdaterar cellvärden som du förväntar dig, kan du behöva ändra inställningar som styr när arbetsboken eller kalkylbladet beräknas om. Dessa inställningar kan ändras på Kontrollpanelen för skrivbordsprogrammet Excel.Mer information (källa)