OCH på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen OCH är:

SvenskaEngelska
OCH

Beskrivning

Returnerar SANT om alla argument utvärderas som SANT. Returnerar FALSKT om ett eller flera argument utvärderas som FALSKT.

Ett vanligt användningsområde för funktionen OCH är att öka användbarheten för andra funktioner som utför logiska tester. Om exempelvis funktionen OM utför ett logiskt test, returneras sedan ett värde om testet utvärderas som SANT och ett annat värde om testet utvärderas som FALSKT. Genom att använda funktionen OCH som logisk_test-argument för funktionen OM kan du testa flera olika villkor i stället för bara ett.Mer information (källa)