PASSA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen PASSA är:

SvenskaEngelska
PASSA

Beskrivning

Funktionen PASSA söker efter ett angivet objekt i ett område (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) med celler och returnerar sedan det objektets relativa position i området. Om området A1:A3 exempelvis innehåller värdena 5, 25 och 38 returnerar formeln

=PASSA(25;A1:A3;0)

talet 2, eftersom 25 är det andra objektet i området.

Du kan använda PASSA i stället för någon av LETAUPP-funktionerna när du behöver positionen för ett objekt i ett område i stället för själva objektet. Du kan till exempel använda funktionen PASSA när du ska ange ett värde för argumentet rad för funktionen INDEX.Mer information (källa)