PEARSON på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen PEARSON är:

SvenskaEngelska
PEARSON

Beskrivning

Returnerar koefficienten till Pearsons produktmomentkorrelation, r, ett tal mellan -1,0 och 1,0 som motsvarar det linjära förhållandet mellan två datauppsättningar.Mer information (källa)