PERMUT på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen PERMUT är:

SvenskaEngelska
PERMUT

Beskrivning

Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt som kan väljas ut från tal objekt. En permutation är en mängd eller delmängd av objekt eller händelser i vilken den inbördes ordningen är signifikant. Permutationer skiljer sig från kombinationer, där den inbördes ordningen är ointressant. Använd denna funktion för "lotteri-liknande" sannolikhetsberäkningar.Mer information (källa)