PI på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen PI är:

EngelskaSvenska
PI
PI

Beskrivning

Returnerar talet 3,14159265358979 (den matematiska konstanten pi, med 15 siffrors noggrannhet).Mer information (källa)