PREDIKTION på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen PREDIKTION är:

SvenskaEngelska
PREDIKTION

Beskrivning

Beräknar eller förutsäger ett framtida värde genom att använda befintliga värden. Det förutsagda värdet är ett y-värde för ett givet x-värde. De kända värdena är befintliga x-värden och y-värden, och det nya värdet förutsägs genom linjär regression. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, inventeringsbehov eller konsumtionstrender.Mer information (källa)