PRODUCT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen PRODUCT är:

EngelskaSvenska
PRODUCT
PRODUKT

Beskrivning

Funktionen PRODUKT multiplicerar alla tal som har angetts som argument och returnerar produkten. Om exempelvis cellerna A1 och A2 innehåller tal, kan du använda formeln =PRODUKT(A1; A2) om du vill multiplicera de två talen. Du kan också utföra samma åtgärd med hjälp av en matematiska operatorn för multiplikation (*), till exempel =A1 * A2.

Funktionen PRODUKT är användbar när du vill multiplicera många celler ihop. Exempelvis kan formeln =PRODUKT(A1:A3; C1:C3) användas i stället för = A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3 .Mer information (källa)