RAND på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen RAND är:

EngelskaSvenska
RAND
SLUMP

Beskrivning

Returnerar ett slumptal som är större än eller lika med noll 0 och mindre än 1. Ett nytt slumptal returneras varje gång kalkylbladet beräknas.Mer information (källa)