RÄNTA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen RÄNTA är:

SvenskaEngelska
RÄNTA

Beskrivning

Returnerar räntesatsen per period i en annuitet. RÄNTA beräknas med en iterativ teknik och kan ha noll eller fler lösningar. Om två på varandra följande resultat för RÄNTA inte kommer inom +/- 0,0000001 från varandra efter 20 iterationer returneras felvärdet #Ogiltigt!.Mer information (källa)