REGISTER.ID på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen REGISTER.ID är:

EngelskaSvenska
REGISTER.ID
REGISTRERA.ID

Beskrivning

Returnerar funktions-ID för ett DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller en kodresurs som tidigare har registrerats. Om DLL-biblioteket eller kodresursen inte har registrerats tidigare, registrerar den här funktionen DLL-biblioteket eller kodresursen och returnerar sedan register-ID.

REGISTRERA.ID kan användas i kalkylblad (till skillnad från REGISTRERA, som inte kan användas i kalkylblad), men du kan inte ange ett funktionsnamn och argumentnamn med REGISTRERA.ID.

Mer information om DLL-bibliotek och kodresurser samt datatyper finns i Använda funktionerna ANROPA och REGISTRERA.

 Obs!   Eftersom Microsoft Excel för Windows och Microsoft Excel för Macintosh använder olika typer av kodresurser, skiljer sig syntaxen för REGISTRERA.ID åt för de båda operativsystemen.Mer information (källa)