ROT på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen ROT är:

SvenskaEngelska
ROT

Beskrivning

Returnerar den positiva kvadratroten.Mer information (källa)