ROTPI på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen ROTPI är:

SvenskaEngelska
ROTPI

Beskrivning

Returnerar kvadratroten för (tal * pi).Mer information (källa)