RUNDA.UPP på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen RUNDA.UPP är:

SvenskaEngelska
RUNDA.UPP

Beskrivning

Returnerar tal som har avrundats uppåt (i riktning från noll) till närmaste signifikanta multipel. Om du t.ex. vill avrunda alla priser till närmaste femtioöring och produkten kostar 4,42 kr använder du formeln =RUNDA.UPP(4,42;0,50).Mer information (källa)