SECOND på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SECOND är:

EngelskaSvenska
SECOND
SEKUND

Beskrivning

Returnerar sekunderna för ett tidsvärde. Sekunden anges som ett heltal inom intervallet 0 (noll) till 59.Mer information (källa)