SERIESUMMA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen SERIESUMMA är:

SvenskaEngelska
SERIESUMMA

Beskrivning

Många funktioner kan uppskattas med en utökad potensserie.

Returnerar summan av en potensserie baserad på formeln:

EkvationMer information (källa)