SIGN på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SIGN är:

EngelskaSvenska
SIGN
TECKEN

Beskrivning

Anger tecknet för ett tal. Returnerar 1 om talet är positivt, noll (0) om talet är 0 och -1 om talet är negativt.Mer information (källa)