SINH på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen SINH är:

SvenskaEngelska
SINH

Beskrivning

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal.Mer information (källa)