SLOPE på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SLOPE är:

EngelskaSvenska
SLOPE
LUTNING

Beskrivning

Returnerar lutningen av en linjär regressionslinje genom datapunkter i kända_y och kända_x. Lutningen är det lodräta avståndet dividerat med det vågräta avståndet mellan två punkter på linjen, vilket motsvarar förändringstakten utmed regressionslinjen.Mer information (källa)