SLSTEG på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen SLSTEG är:

SvenskaEngelska
SLSTEG

Beskrivning

Returnerar 1 om tal ≥ steg, annars returneras 0. Använd denna funktion för att filtrera en uppsättning värden. Genom att summera flera SLSTEG-funktioner kan du t ex beräkna antalet värden som överskrider ett tröskelvärde.Mer information (källa)