SQRTPI på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SQRTPI är:

EngelskaSvenska
SQRTPI
ROTPI

Beskrivning

Returnerar kvadratroten för (tal * pi).Mer information (källa)