STÄDA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen STÄDA är:

SvenskaEngelska
STÄDA

Beskrivning

Tar bort alla icke-utskrivbara tecken från en text. Använd funktionen STÄDA på text som har importerats från andra program och som innehåller tecken som operativsystemet inte kan hantera. Du kan t.ex. använda STÄDA för att ta bort en lågnivåkod som ofta förekommer i början och slutet av datafiler och som inte kan skrivas ut.

 Viktigt!   Funktionen STÄDA har utformats för att ta bort de första 32 icke utskrivbara tecknen i 7-bitars ASCII-kod (värdena 0 till och med 31) från text. I Unicode-teckenuppsättningen (Unicode: En teckenkodstandard som utvecklats av Unicode Consortium. Genom att använda en byte för att representera ett tecken kan nästan alla skrivna språk i världen visas genom en enstaka teckenuppsättning.) finns det fler icke utskrivbara tecken (värdena 127, 129, 141, 143, 144 och 157). Funktionen STÄDA tar inte bort dessa extra icke utskrivbara tecken automatiskt. Ett exempel på hur du tar bort dessa icke utskrivbara tecken i text finns i avsnittet Ta bort blanksteg och icke utskrivbara tecken i text.Mer information (källa)