STANDARDIZE på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen STANDARDIZE är:

EngelskaSvenska
STANDARDIZE
STANDARDISERA

Beskrivning

Returnerar ett normaliserat värde från en fördelning som kännetecknas av medelvärde och standardavvikelse.Mer information (källa)