STDAV.P på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen STDAV.P är:

SvenskaEngelska
STDAV.P

Syntax

STDAV.P(tal1;[tal2];...])

Syntaxen för funktionen STDAV.P har följande argument (argument: Ett värde som tillhandahåller information för en åtgärd, händelse, metod, egenskap, funktion eller procedur.):Mer information (källa)