STDEVA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen STDEVA är:

SvenskaEngelska
STDEVA

Beskrivning

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval. Standardavvikelsen är ett mått på en mängd värdens spridning kring medelvärdet.Mer information (källa)