STDEVA på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen STDEVA är:

EngelskaSvenska
STDEVA
STDEVA

Beskrivning

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval. Standardavvikelsen är ett mått på en mängd värdens spridning kring medelvärdet.Mer information (källa)