STDEVPA på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen STDEVPA är:

EngelskaSvenska
STDEVPA
STDEVPA

Beskrivning

Beräknar standardavvikelsen baserad på hela populationen given som argument, inklusive text och logiska värden. Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värden skiljer sig från det genomsnittliga värdet (medelvärdet).Mer information (källa)