STDFELYX på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen STDFELYX är:

SvenskaEngelska
STDFELYX

Beskrivning

Returnerar standardfelvärdet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen. Standardfelvärdet är ett mått på mängden fel i förutsägelsen av y för en individ x.Mer information (källa)