SUM på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SUM är:

EngelskaSvenska
SUM
SUMMA

Beskrivning

Funktionen SUMMA adderar alla tal som du anger som argument (argument: Ett värde som tillhandahåller information för en åtgärd, händelse, metod, egenskap, funktion eller procedur.). Varje argument kan vara ett område (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.), en cellreferens (cellreferens: De koordinater som en cell motsvarar i kalkylbladet. En cell som befinner sig i skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3, har till exempel referensen B3.), en matris (matris: Används för att skapa enstaka formler som ger flera resultat eller som påverkar en grupp argument som är ordnade i rader och kolumner. Ett matrisområde delar en gemensam formel. En matriskonstant är en grupp konstanter, som används som argument.), en konstant (konstant: Ett värde som inte är beräknat. Exempel på konstanter är talet 210 och texten "Kvartalsinkomster". Ett uttryck eller ett värde som är ett resultat av ett uttryck är inte en konstant.), en formel (formel: En sekvens med värden, cellreferenser, namn, funktioner eller operatorer i en cell som tillsammans producerar ett nytt värde. En formel börjar alltid med ett likhetstecken (=).) eller resultatet av en annan funktion. Exempel: Funktionen SUMMA(A1:A5) adderar alla tal som finns i cellområdet A1 till A5, och funktionen SUMMA(A1; A3; A5) adderar de tal som finns i cellerna A1, A3 och A5.Mer information (källa)