SUMIF på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SUMIF är:

EngelskaSvenska
SUMIF
SUMMA.OM

Beskrivning

Du använder funktionen SUMMA.OM för att summera värdena i ett område (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) som uppfyller villkor som du anger. Anta exempelvis att du i en kolumn som innehåller tal endast vill summera värden som är större än 5. Du kan då använda följande formel:

=SUMMA.OM(B2:B25,">5")

I det här exemplet används villkoret för samma värden som summeras. Om du vill kan du använda villkoret för ett område och summera motsvarande värden i ett annat område. Exempelvis summerar formeln = SUMMA.OM(B2:B5; "Jonas"; C2:C5) endast värdena i området C2:C5, där motsvarande celler i området B2:B5 är lika med "Jonas".

 Obs!   Information om hur du summerar celler baserat på flera villkor finns i avsnittet Funktionen SUMMA.OMF.Mer information (källa)