SUMMAXMY2 på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen SUMMAXMY2 är:

SvenskaEngelska
SUMMAXMY2

Beskrivning

Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser.Mer information (källa)