SUMSQ på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen SUMSQ är:

EngelskaSvenska
SUMSQ
KVADRATSUMMA

Beskrivning

Returnerar summan av argumentens kvadrater.Mer information (källa)