TECKEN på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen TECKEN är:

SvenskaEngelska
TECKEN

Beskrivning

Anger tecknet för ett tal. Returnerar 1 om talet är positivt, noll (0) om talet är 0 och -1 om talet är negativt.Mer information (källa)