TEXT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen TEXT är:

EngelskaSvenska
TEXT
TEXT

Beskrivning

Funktionen TEXT omvandlar ett numeriskt värde till text och låter dig ange visningsformateringen med hjälp av särskilda formatsträngar. Den här funktionen är användbar i situationer där du vill visa tal i ett mer läsbart format eller du vill kombinera tal med text eller symboler. Anta exempelvis att cell A1 innehåller talet 23,5. Om du vill formatera talet som ett belopp i euro kan du använda följande formel:

=TEXT(A1;"0,00 €")

I det här exemplet visas 23,50 € i Excel.

Du kan också formatera tal med hjälp av kommandona i gruppen Tal på menyfliken Start. De här kommandona fungerar emellertid endast om hela cellen är numerisk. Om du vill formatera ett tal och kombinera det med annan text är funktionen TEXT det bästa alternativet. Du kan till exempel lägga till text i formeln ovan:

=TEXT(A1;"0,00 €") & " per timme"

23,50 € per timme visas i Excel.Mer information (källa)