TREND på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen TREND är:

EngelskaSvenska
TREND
TREND

Beskrivning

Returnerar värden längs en linjär trend. Anpassar enligt minsta kvadratmetoden en rät linje till innehållet i matriserna kända_y och kända_x. Returnerar linjens y-värden för de värden som anges i matrisen med nya_x.Mer information (källa)