TRIMMEDEL på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen TRIMMEDEL är:

SvenskaEngelska
TRIMMEDEL

Beskrivning

Returnerar medelvärdet av mittenpunkterna i en datamängd. TRIMMEDEL beräknar medelvärdet genom att utesluta en procentsats av de högsta och lägsta värdena i datamängden. Du kan använda denna funktion när du vill utesluta extrema data från analysen.Mer information (källa)