UDDASAVKASTNING på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen UDDASAVKASTNING är:

SvenskaEngelska
UDDASAVKASTNING

Beskrivning

Returnerar avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period.Mer information (källa)