UPPLOBLRÄNTA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen UPPLOBLRÄNTA är:

SvenskaEngelska
UPPLOBLRÄNTA

Beskrivning

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.Mer information (källa)