VALUTA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen VALUTA är:

SvenskaEngelska
VALUTA

Beskrivning

Funktionen som beskrivs i det här hjälpavsnittet konverterar ett tal till textformat och lägger till en valutasymbol. Funktionens namn (och vilken symbol som används) beror på dina språkinställningar.

Den här funktionen omvandlar ett tal till text med hjälp av valutaformatet, med decimaler avrundade till angivet antal. Det använda formatet är (# ##0,00 kr);(-# ##0,00 kr).Mer information (källa)