VDEGRAVSKR på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen VDEGRAVSKR är:

SvenskaEngelska
VDEGRAVSKR

Beskrivning

Returnerar avskrivningen för en tillgång för en angiven period, inklusive delperioder. Avskrivningen beräknas med metoden dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger. VDEGRAVSKR står för variabel degressiv avskrivning.Mer information (källa)