XIRR på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen XIRR är:

SvenskaEngelska
XIRR

Beskrivning

Returnerar internräntan för ett antal betalningar. Om du vill beräkna internräntan för en serie periodiska betalningar använder du IR-funktionen.Mer information (källa)