XNUVÄRDE på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen XNUVÄRDE är:

SvenskaEngelska
XNUVÄRDE

Beskrivning

Returnerar det diskonterade nuvärdet för ett antal betalningar. För att beräkna det diskonterade nuvärdet för en serie betalningar som inte är periodiska använder du funktionen NUVÄRDE.Mer information (källa)